Sustain.hu

Épület fenntarthatóság

A fenntartható nem mindig drágább!

A fenntartható nem mindig drágább!

Épületek energetikai korszerűsítése, fenntarthatóságuk kialakítása öko-építészet megoldásokkal és a működésük LEAN alapokra helyezésével, továbbá a karbonsemlegesség elérése az EU Taxonómia iránymutatása szerint.

Primerenergia-megtakarítási célok (PJ):

  • A lakóépületek és középületek felújításának tervezése (a kereskedelmi épületekkel együtt)
  • A vállalkozások épületeinek felújításának tervezés
  • Egyéb energia megtakarítások tervezése épületeknél   

Energia megtakarítások elérése a meglévő épületállománynál

  1. Épületekre vonatkozó ESG megfelelés a gyártástól az üzemeltetésig tartó életciklus-elemzésen keresztül, tekintettel arra, hogy az építésben alkalmazott anyagok jelentősebb lábnyom-csökkentést jelenthetnek, mint maga az üzemelés.
  2. Nemzeti épületenergetikai cselekvési tervvel kapcsolatos megfelelés kidolgozása.
  3. Támogatási és finanszírozási konstrukciók kidolgozása lakóépületek és a középületek számára energiahatékonysági projektekhez.
  4. Épületek hőellátására, hűtésére vonatkozó megújuló energia alapú energiaellátás (napkollektorok, biomassza, hőszivattyú, stb.) alkalmazásának tervezése.
  5. Épületek megújuló energia alapú villamosenergia-ellátásának tervezése napelemes alkalmazásokkal.

Cél, az EU Taxonómia épületekre vonatkozó ESG-k felállítása és az ingatlanállomány profittermelő képességének növelése a költségek csökkentésével, a gazdaságosabb üzemeltetés az épületek fenntarthatóságának kialakításával.

Energetikai működés átvilágítása

ENERGETIKAI AUDIT

Értékelhető adatok gyűjtése az épület, épületcsoport, ipari vagy kereskedelmi létesítmény közszolgáltatásainak aktuális energiafogyasztásáról, – felhasználásáról.

Az épületek technológiai folyamataival és a szállítással kapcsolatos energiafelhasználást vizsgálja. Energiamegtakarítási javalatok segítségével optimalizálható az energia felhasználása és csökkenthető az üzemeltetési költség.

MEK szoftver

Az első lépés a komplex energetikai és köz-szolgáltatásokkal kapcsolatos állapot feltárása.

Fenntartható ökoépítészeti megoldások kidolgozása

ÉPÜLET FENNTARTHATÓSÁGI MENETREND

A passzív ház szint működés érdekében kifejtett javuló épület fenntarthatósági teljesítmény fejlesztése, elérése. Lakó- és nem lakáscélú épületek projektjeinek megvalósítása, amelyek lényegesen hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez és megfelelnek az EU Taxonómia követelményeinek.

Előkészítői és tervezési tevékenység:

Energiahatékonysági berendezések üzembe helyezésével, karbantartásával és javításával kapcsolatos egyedi korszerűsítési intézkedések kidolgozása. Elemző tevékenység célja, hogy az építés során használt építőelemek és -anyagok megfelelnek-e a környezetszennyezés megelőzés és csökkentés célkitűzés szempontjából meghatározott általános DNSH kritériumoknak

Elektromos járművek töltőállomásainak üzembehelyezésével, karbantartásával kapcsolatos tervek készítése.

Épületek energiahatékonyságának mérésére, szabályozására és ellenőrzésére szolgáló műszerek és eszközök üzembe helyezésének tervezése.

Megújulóenergia-technológiák üzembe helyezésének tervezése

Épület életciklus költségelemzés és fenntartható épületfejlesztési megoldások és megvalósítási tervdokumentációk kidolgozása.

Archicad szoftver, BIM metodika

LEAN alapú működés kialakítása

LEAN OFFICE

A hosszútávon fenntartható üzletmenet standardizált és jól szervezet környezetének kialakítása, ami energia- és költségmegtakarítást eredményez. A Lean Office kialakítása során célunk nem csupán a költségek csökkentése, hanem az igényekhez igazodó, hatékony erőforrás felhasználás megteremtése, és az erőforrások hatékony, maximális hozzáadott értékteremtő felhasználása.

A Lean Office megteremtésénél elsősorban arra törekszünk, hogy az adminisztratív folyamatok működésénél az információk és az erőforrások (emberek, szoftverek, hardverek) a megfelelő időben, megfelelő mennyiségben, megfelelő minőségben, állapotban, a megfelelő helyen rendelkezésre álljanak.

Lean módszertan

Harmadik lépés az egyéb hatékonyságjavító lehetőségek feltérképezése.

Időjárási extremitások kockázati eljárásrendje

BUSINESS CONTINUITY PLAN

Az üzletmenet-folytonossági menedzsment (BCM) magában foglalja a szervezet azon folyamatos erőfeszítéseit, amelyek biztosítják a személyzet védelmét és a működés folyamatosságát, fenntartását a különböző kritikus események során.

Üzleti hatáselemzés elkészítése, amely az időjárási és katasztrófa helyzetek okozta károk értékelésén keresztül azonosítja, hogy mely kritikus üzleti funkciókat kell prioritásként kezelni. A működésre és munkavégzésre vonatkozó eljárásrend kidolgozása(ezt kivenni).

A terv részletezi, és számba veszi az összes veszélyforrást, beleértve a kockázatértékelés során számolt különböző kockázatokat, részletezi azokat a kulcsfontosságú funkciókat, amelyeket súlyos zavar esetén kell elhárítani.

GRI jelentéskészítő szoftver

Negyedik lépés: az időjárási kockázatok épületspecifikus meghatározása és kockázatcsökkentő lépések kialakítása.

LkSG & ESG indikátorok jelentése

LkSG és EU TAXONÓMIA megfelelés ESG-k JELENTÉSBE foglalásával

Az EU Taxonómiájának épületekre vonatkozó karbonlábnyom csökkentéssel, épület energetikai korszerűsítéssel kapcsolatos követelményeknek való megfelelés elérése.

Az LkSG német beszállítói átvilágítási törvénynek és az európai szabályozásoknak való jelentéstételi kötelezettség teljesítése.

Az épületek teljes életciklusára és üzemelésre vonatkozó karbonteljesítmény javítása, a lábnyom Eu Fit for 55 követelményei szerinti csökkentése.

Zöld finanszírozás feltételrendszerének és EU pályázati kötelezettségeknek való megfelelés kialakítása, miszerint be kell építeni a bemutatható fenntarthatósági cselekvések indikátorait az öt évnél hosszabb élettartamú fejlesztések esetében

Az LkSG ellátási láncok átvilágítási kötelezettsége és kockázatkezelési rendszer bevezetése az emberi jogok megsértésének és a környezetkárosodás kockázatának azonosítására, megelőzésére vagy minimalizálására.

GRI jelentéskészítő szoftver

Jelentés az EU és a német törvényi kötelezettségeknek megfelelően.

Megvalósítás innovációs és K+F projektek keretében!

A komplex programot K+F és innovációs fejlesztésként kell értelmezni, amely az adókompenzáción túl különböző az UNIO-s források igénybevételét teheti lehetővé és kedvezményes zöld hitelek lehíváshoz segíti hozzá az ügyfeleket.

Az egyes szolgáltatáselemek külön-külön is, de különösen együtt, komplexen segítik az épületek karbonlábnyom-csökkentését, működtetésük hatékonyságának javítását, és így elérhetővé teszik a költségek visszaesését, a profitabilátás növelését.

A cél az ESG-re épülő egyedi, és csak az adott vállalatra jellemző új eljárással, módszerrel és/vagy technológiai megoldással a vállalati működésben elért változás, amely hatékonyságnövekedést eredményez