Sustain.hu

Fenntarthatóság menedzsment

Fenntarthatóság menedzsment

Ebben az évtizedben a vállalatokat körülölelő természeti, gazdasági, technológiai és szabályozási környezet fokozódó sebességgel változik. Eközben gyorsan átalakulnak a versenytársak eszközei és a vevői igények is. Az eredményes működés megőrzése már rövid távon is csak úgy lehetséges, ha a szervezetek megkezdik az ESG alapú felkészülést.

A Sustainability Management Program azzal a céllal jött létre, hogy innovatív válaszokat keressen a gyorsuló technológiai változások és a globális felmelegedés következtében kialakuló kihívásokra. Megoldásokkal támogassa az éghajlati alkalmazkodást, napjaink legégetőbb problémájának kezelését. Moduláris felépítésével hangsúlyt fektet a mérhetőségre, a változási képesség fejlesztésére, a pazarlás csökkentésére, szem előtt tartva az ESG-kre épülő fenntartható teljesítmény elérését.

Milyen kötelezettségek elé néznek a vállalatok 2022-ben?

Milyen kötelezettségek elé néznek a vállalatok 2023-ban?

 • Fit for 55 – a karbonlábnyom kötelező csökkentése
 • EU Taxonomia rendelet – fenntarthatósági audittal kapcsolatos szabályok kiterjesztése a tőzsdén kívüli gazdasági szereplőkre is
 • Zöld finanszírozás feltételrendszerének való megfelelés
 • EU pályázati kötelezettségek, miszerint be kell építeni a bemutatható fenntarthatósági cselekvések indikátorait az öt évnél hosszabb élettartamú fejlesztések esetében

Hogyan kezdhet hozzá a vállalat ezeknek a kihívásoknak a kezeléséhez?

Ha már felismerte a változások okozta kényszereket, jó úton halad!

Következő lépésként fel kell mérnie saját és szállítói láncának legnagyobb kockázatait. Folyamatait optimalizálva lényegesen csökkentenie kell pazarlásait. ESG-k előállításával és indikátorok meghatározásával be kell mutatnia a fenntartható teljesítményt a pénzintézetek és vevői számára. Nem egyszerű a feladat, de a Sustainability Management Program támogatásával nagyot léphet előre, csökkentve karbonlábnyomát, megfelelve a szabályzói elvárásoknak. A pénzügyi versenyképesség indikátoraival pedig tervezni tudja a beruházásokhoz kapcsolódó működési költségeit, visszafejtve és éves költségekre bontva megtérülési ráták szerint.

Ezek rangsorolását követően láthat hozzá a cselekvési programok a kidolgozásához!

Éghajlati tudatosság és vállalati hatások

Vezetői coaching

tudás & elkötelezettség

Éghajlati tudatosság és vállalati hatások

Vezetői coaching

tudás & elkötelezettség

Felkészülés az éghajlati hatások rendszerszintű vállalati kezelésére a következő témakörökben:

Klímaviszonyokat befolyásoló tényezők és az antropogén éghajlatváltozás okainak megismerése,
Klímaváltozás hatásai a természeti és humán rendszerekre,
Klímaváltozás társadalmi, gazdasági hatásai,
Fenntartható szállítói láncok és vállalati alkalmazkodás,
Vezetői feladatok és fenntarthatósági módszerek,
Alkalmazkodási megoldások vállalati versenyképességre gyakorolt hatásai,
Pénzügyi fenntarthatóság,
Vállalati példák, számítások és az indikátorokkal kapcsolatos elvárások.

Vállalati hatások és éghajlati kockázatok felmérése

kockázatok & sérülékenység

Vállalati hatások és éghajlati kockázatok felmérése

kockázatok & sérülékenység

Éghajlati kockázatok felmérése és sérülékenységi indikátorok kiszámítása a vállalat és a szállítói lánc döntéshozóinak, felkészült szakembereinek és stakeholdereinek bevonásával.

Indikátorok: éghajlati hatások és azok kezelésének értékelése.

Vállalati pazarlások feltárása

hatékonyság & folyamatoptimalizálás

Vállalati pazarlások feltárása

hatékonyság & folyamatoptimalizálás

Szervezeti érettségi értékelés eredménye azt mutatja, hogy a vállalat milyen mértékben használja a LEAN eszköztárát a veszteségek megszüntetésére, milyen erőfeszítéseket tesz a rendszeres folyamatoptimalizálás és a fejlesztési kultúra kialakítása érdekében. A LEAN alapú átvilágítás eredményeképpen kiszámított indikátorok a további belső projektek sikerének visszamérésére használhatók. A szolgáltatás részeként szakmai konzultáció és a fejlesztési projektek definiálása is elérhető.

A fenntarthatóság mérhető teljesítmény indikátorainak kiszámítása

indikátorok & mérhetőség

A fenntarthatóság mérhető teljesítmény indikátorainak kiszámítása

indikátorok & mérhetőség

A felmérés alapján előállított indikátorok megoldást jelentenek az EU pályázatokhoz, a zöld hitelekhez, értékláncok által támasztott elvárásokhoz, tehát kulcs az EU szabályzói megfeleléshez a körforgásos gazdasághoz történő csatlakozásban! A fenntarthatósági teljesítmény értékelése és az erre épülő terv bemutatja a nemzetközi szervezetek, kormányok, vevők és a törvények által előírt elvárásoknak történő megfelelés teljesítményét. A vállalati teljesítmény mérése és bemutatása 67 GRI indikátor alapján történik. A vállalat méretétől, tevékenységétől függően egy éves időszakra 10-20 indikátor kiválasztása és továbbfejlesztése javasolt, amelyek bemutatják a vállalat teljesítményének változását a fenntarthatósági elvárások mentén.

Ezeknek az intézkedéseknek elsődleges célja a karbonlábnyom, és a különböző káros anyagok kibocsátásának csökkentése, az anyagfelhasználás és az energiahasználat átalakítása, továbbá az adaptációs szemlélet meghonosítása. A fenntarthatóság érdekében kifejtett teljesítmény mérése, közzététele, valamint a belső és külső érintett csoportok irányába történő beszámolás bizalmat és felelősséget mutat, és így elszámoltathatóvá teszi a vállalatot. Ma már ez is meghatározza, de legalábbis befolyásolja a versenyképességet.

Pénzügyi fenntarthatóság és versenyképesség kialakítása

költséghaszonelemzés & fenntarthatóság

Pénzügyi fenntarthatóság és versenyképesség kialakítása

költséghaszonelemzés & fenntarthatóság

Eredménye egy versenyképességi indexen alapuló kimutatás, amely számszerűsíthető módon mutatja be a vállalat jelenlegi felkészültségi szintjét és versenyképességi teljesítményét. Biztos módszertan ahhoz, hogy tervezni tudja a beruházásokhoz kapcsolódó működési költségeit és a hozzárendelt forrásokat. A módszertan által kalkulált indikátorok előrevetítve és éves költségekre bontva a belső megtérülési ráták számításának alapját képezik.

A döntéshozók és finanszírozók konkrét pénzügyi információkat kapnak arról, hogy milyen veszteség éri őket abban az esetben, ha nem végzik el a fenntarthatósági számításokat, ha figyelmen kívül hagyják a karbonlábnyom csökkentéshez kapcsolódó mutatókat.

A módszertan négy dimenzióban vizsgálja a vállalat klímaadaptációval kapcsolatos teljesítményét:

 1. Energiafelhasználás és szénkibocsátás dimenzió
 2. Tanulás és fejlődés dimenzió
 3. Belső folyamatok dimenzió
 4. Külső érintett felek dimenzió

A teljesítményértékelő rendszer alkalmazásával a vállalatok azonosíthatják az éghajlatváltozás által okozott jelenlegi és lehetséges kockázatokat, és kidolgozhatnak egy megvalósítható tervet az alkalmazkodás folyamatára.

ESG tanácsadás és fenntarthatósági stratégia kidolgozása

ESG tanácsadás és fenntarthatósági stratégia kidolgozása

 • Karbonlábnyom számítás, – szén- vagy ÜHG lábnyom,
 • Ökológiai lábnyom
 • Vízlábnyom
 • Környezeti lábnyom
 • Nitrogén lábnyom

Kérjen ajánlatot!

Együttműködő partnereink

Együttműködő partnereink

 • A Miskolci Egyetem klímaintézete
 • A Lean Production Kft.
 • Cassandra Program
 • Power Charge Zrt.

EU szabályzók

EU szabályzók

 • Taxonomia
 • LkSG német beszállítói átvilágítási törvény
 • Linkek…

Szakértőink

Szakértőink

Szakértőink több évtizedes multinacionális felsővezetői tapasztalattal rendelkező személyek az élelmiszeripartól a gépjárműgyártáson keresztül az informatikáig. Szakértelemmel rendelkezünk EU pályázatok megírásában és lebonyolításában GRI fenntarthatósági jelentések elkészítésében és az éghajlatváltozás hatásait feltáró kutatási tevékenységben:

Dr. Stercz Zsuzsanna okl. közgazdász
Dr. Zentai László okl. gépészmérnök-közgazdász
Fazekas Endre okl. élelmiszeripari mérnök-közgazdász
Szalóczy Zsolt okl. fizikus-éghajlatkutató, vezérigazgató
Kasi Zoltán okl. kertészmérnök, zöld energia programvezető
Prof. Dr. Visklocz Béla okl. kémikus, tanszékvezető, klímaintézet igazgató
Ertsey Attila DLA öko-építészmérnök
Hunyadi Mátyás okl. humán-ökológus – környezetközgazdász, éghajlatalkalmazkodás kutató
Ertsey Attila DLA okleveles építészmérnök, öko-építészeti szakértő

Elérhetőségeink

Elérhetőségeink

Sustainability Management Hungary Kft.
Budapest-Dublin

Email: matyas.hunyadi@sustain.hu
Mobil:  +36 30 515 4092

sustain-31

Sustain.hu
Adatkezelési tájékoztató
Minden jog fenntartva ©

Tárhelyszolgáltató
Perx Plus Ltd.

H-6724 Szeged, Árvíz u. 22.
Telefon: +36 62 611 030
Adószám: 23559299-2-06
Cégjegyzékszám: 06-09-017844